Nederlandse Uilen Kijken Tips en Informatie - Velduil

Nederlandse Uilen Kijken Tips en Informatie. Welke uilen zijn er in Nederland te zien? Wat zijn de uilensoorten die in Nederland broeden? Waar heb je de grootste kans om de Nederlandse uilen te zien en waarnemen?

Nederlandse uilen kijken tips en informatie

Op deze pagina is het overzicht te vinden van Nederlandse uilen. Uiteraard zijn de roofvogelsoorten die in Nederland broeden opgenomen. Daarnaast is informatie te vinden over de zeevogels die je in ons land en in de territoriale wateren regelmatig kunt spotten. Bovendien zijn ook de zeldzame uilen in het gebied opgenomen.

Informatie over de uilensoorten die je in Nederland kunt zien

Onderstaand overzicht is alfabetisch ingedeeld op naam van de vogelsoort. Uiteraard is ook de wetenschappelijke Latijnse naam opgenomen. Bovendien is aangegeven of het een broedvogel, trekvogel, wintergast of dwaalgast is. Informatie over de foto’s kun je onderaan deze pagina vinden.

  • Bosuil (Strix aluco) broedvogel (4500-5500 broedparen), het gehele jaar aanwezig
  • Kerkuil (Tyto alba) vrij schaarse broedvogel (3200-3400 broedparen), het gehele jaar aanwezig, broedt vaak in uilenkasten en boerderijen
  • Oehoe (Bubo bubo) zeer zeldzame broedvogel (15-20 broedparen), het hele jaar aanwezig, achter het kijkscherm van kalksteengroeve van Staatsbosbeheer ten oosten van Winterswijk, kun je het broedende oehoepaartje observeren. Een van de grootste uilensoorten ter wereld.
  • Ransuil (Asio otus) vrij schaarse broedvogel (2200-3000 broedbaren, rode lijst). hele jaar aanwezig, broedt veelal in oude nesten van eksters of kraaien en in de buurt van open veld, in de winter in groepen op roestplaatsen waar te nemen
  • Sneeuwuil (Bubo scandiacus) zeer zeldzame dwaalgast, soms enige tijd op een Waddeneiland of open terrein in Noord- of West-Nederland.
  • Sperweruil (Surnia ulula) zeer zeldzame dwaalgast
  • Steenuil (Athene noctua) vrij zeldzame broedvogel (7500-8500 broedparen), het hele jaar aanwezig, komt vooral voor in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap
  • Velduil (Asio flammeus), zeer zeldzame broedvogel (20-25 broedparen) te zien in open terrein, vooral op de Waddeneilanden, jagende velduilen zijn ook overdag actief.

Bijpassende Tips en Informatie


Informatie foto’s:
Foto bovenzijde: @vincentvanzalinge (Unsplash)

Gerelateerde berichten