Vogels Kijken in Nederland Tips Vogelgebieden

Vogels Kijken In Nederland Tips Vogelgebieden. Wat zijn de beste plekken in Nederland om vogels te kijken? Welke bijzondere vogels kun je zien in de Nederlandse vogelgebieden? Wanneer is de beste tijd van het jaar om vogels te gaan kijken in het vogelgebied?

Vogels kijken in Nederland tips vogelgebieden

In Nederland zijn flink wat gebieden die een bezoek waard zijn als je wilt vogelspotten. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de beste plekken om vopgel te kijken in Nederland. Naast informatie over de plek zijn ook de bijzondere vogels opgenomen die je in het vogelgebied kunt waarnemen. Bovendien is er aandacht voor de beste tijd van het jaar om in het gebied te gaan vogelen. Je kunt de vogelgebieden ook vinden op het onderstaande interactieve kaartje.


Overzicht van vogelgebieden in Nederland waar je het beste vogels kunt kijken

Het overzicht van de vogelgebieden in Nederland is ingedeeld op naam.

De Biesbosch (Noord-Brabant, Zuid-Holland)

Adres: Biesboschweg 4 (Biesboschcentrum)
Plaats: Drimmelen
Soort gebied: zoetwater getijdengebied
Oppervlakte: 90 km²
Bijzonderheden: Nationaal Park

Vogels in De Biesbosch

aalscholver, appelvink, baardmannetje, bergeend, blauwborst, boomvalk, brilduiker, bruine kiekendief, buidelmees, Cetti’s zanger, dodaars, gekraagde roodstaart, grauwe gans, havik, ijsvogel, kleine plevier, kluut, kolgans, krakeend, kwartel, lepelaar, nachtegaal, porseleinhoen, purperreiger, roerdomp, slechtvalk, slobeend, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanrietzanger, steltkluut, visarend, visdief, waterral, wielewaal, wintertaling, woudaapje, zeearend, zwarte roodstaart


Drents-Friese Wold (Drenthe, Friesland)

Adres: Terwisscha 6a (buitencentrum)
Plaats: Appelscha
Soort gebied: bos, heide, stuifzand
Bijzonderheden: Nationaal Park

Vogels in het Drents-Friese Wold

appelvink, barmsijs, blauwe kiekendief (trektijd), boomleeuwerik, bonte vliegenvanger, bosuil, bruine kiekendief, buizerd, dodaars, duinpieper, geoorde fuut, grauwe klauwier, groenling, havik, kruisbek, nachtegaal, raaf, ransuil, roodborsttapuit, slechtvalk (trektijd), sperwer, tapuit, tuinfluiter, wespendief, wintertaling, zwarte mees, zwarte specht, zwarte stern


Fochtelooërveen (Drenthe, Friesland)

Adres: Fochtelooërveen 8 (bezoekerscentrum)
Plaats: Fochteloo
Soort gebied: hoogveen

Vogels in het Fochtelooërveen

bosruiter, kraanvogel, paapje, roodpootvalk (dwaalgast), slangearend (dwaalgast)


IJmuiden Zuidpier (Noord-Holland)

Adres: Zuidelijke Havendam (Zuidpier)
Plaats: IJmuiden
Soort gebied: pier uitzichtpunt voor zeevogels
Bijzonderheden: kans op bijzondere waarnemingen na stormweer

Vogels bij de Zuidpier van IJmuiden

alk, Jan-van-Gent, noordse stormvogel, oeverloper, paarse strandloper, roodkeelduiker, rosse grutto, grote stern, slechtvalk, zeekoet, zwarte zee-eend


Oostvaardersplassen (Flevoland)

Adres: Kitsweg 1 (bez
Plaats: Lelystad
Vogelkijkhut: ja, meerdere
Soort gebied: gras, moeres, rietland

Vogels in de Oostvaardersplassen

baardmannetje. blauwborst, roerdomp, kleine zilverreiger, lepelaar, zeearend, zwarte ooievaar


Schiermonnikoog (Friesland)

Adres: Torenstreek 20
Plaats: Schiermonnikoog
Soort gebied: duinen, getijdengebied, strand, wadden
Oppervlakte: 54 km²
Bijzonderheden: Nationaal Park

Vogels op Schiermonnikoog

bergeend, blauwe kiekendief, eidereend, gekraagde roodstaart, houtsnip, kanoet, kleine zilverreiger, lepelaar, rotgans, tapuit


Vechtplassen (Noord-Holland)

Adres: Gabriëlweg 6 (Fort Kijkuit)
Plaats: Kortenhoef

Soort gebied: rietland, veenplas
Oppervlakte: 69,88 km²
Bijzonderheden: Natura 2000-gebied

Gebieden van de Vechtplassen
 • Ankeveense Plassen
 • Spiegel- en Blijkpolderplas
 • Horstermeerpolder
 • Kortenhoefse PlassenH
 • Het Hol
 • Loosdrechtse Plassen
 • Polder Mijnden
 • Tienhovense Plassen
 • Bethunepolder
 • Molenpolder
 • Gagelpolder
Vogels bij de Vechtplassen
aalscholver, blauwborst, kleine karekiet, kluut, purperreiger, zwarte stern

Voornes Duin (Zuid-Holland, Utrecht)

Adres: Duindijk 7 (parkeerplaats Quackjeswater)
Plaats: Rockanje (Voorne)
Soort gebied: duin, duinbos
Wandelroute: 3 (circa 3 km.)
Bijzonderheden: Natura 2000-gebied

Vogels in Voornes Duin

aalscholver, bergeend, blauwborst, geoorde fuut, groene specht, kleine zilverreiger, kuifeend, lepelaar, nachtegaal, rrodborsttapuit, slobeend, tafeleend


Bijpassende Tips en Informatie

 

Foto informatie
Bovenzijde pagina: witte kwikstaart (Allesovervrijetijd.nl©)

Gerelateerde berichten