Nederlandse Zeevogels Kijken Tips en Informatie - Alk

Nederlandse zeevogels kijken tips en informatie. Welke zeevogels zijn er in Nederland te zien? Wat zijn de zeevogelsoorten die in Nederland broeden? Waar heb je de grootste kans om de Nederlandse zeevogels te zien en waarnemen?

Nederlandse zeevogels kijken tips en informatie

Op deze pagina is het overzicht te vinden van Nederlandse zeevogels. Uiteraard zijn de zeevogelsoorten die in Nederland broeden opgenomen. Daarnaast is informatie te vinden over de zeevogels die je in ons land en in de territoriale wateren regelmatig kunt spotten. Bovendien zijn ook de zeldzame zeevogels in het gebied opgenomen.

Overzocht van de Nederlandse zeevogels

Onderstaand overzicht is alfabetisch ingedeeld op naam van de vogelsoort. Uiteraard is ook de wetenschappelijke Latijnse naam opgenomen. Bovendien is aangegeven of het een broedvogel, trekvogel, wintergast of dwaalgast is. Informatie over de foto’s kun je onderaan deze pagina vinden.

 • Alk (Alca torda) zeldzame trekvogel
 • Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla) zeer zeldzame broedvogel
 • Dwergstern (Sternula albifrons) zeldzame broedvogel
 • Fuut (Podiceps cristatus) broedvogel (11.000-16.000 broedparen) en wintergast, moeras, plassen en vijvers, najaar en winter groot open water
 • Geelpootmeeuw (Larus michahellis) zeldzame zomervogel
 • Grauwe pijlstormvogel (Ardenna grisea) zeldzame zeevogel
 • Grote burgemeester (Larus hyperboreus) zeldzame wintergast
 • Grote jager (Stercorarius skua) zeldzame zeertrekvogel (september tot half november)
 • Grote mantelmeeuw (Larus marinus) zeldzame broedvogel en algemenere wintergast
 • Grote stern (Thalasseus sandvicensis) broedvogel (17.100-17.300 broedparen)
 • IJsduiker (Gavia immer) zeldzame wintergast, Noordzee en pier van IJmuiden

 • Jan-van-Gent (Morus bassanus) trekvogel en wintergast, Noordzee en pier van IJmuiden
 • Kleine alk (Alle alle) zeldzame wintergast, dwaalgast, havens en plassen na een storm
 • Kleine burgemeester (Larus glaucoides) zeldzame wintergast, havens van IJmuiden en Scheveningen
 • Kleine jager (Stercorarius parasiticus) zeldzame trekvogel, herfst, Noordzee en pier van IJmuiden bij aanlandige wind
 • Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) algemene broedvogel, strand, duinen en meren in het binnenland
 • Kleinste jager (Stercorarius longicaudus) zeldzame trekvogel, herfst, langs de kust na westerstorm
 • Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) algemene broedvogel, heel het jaar aanwezig in Nederland
 • Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) zeldzame wintergast, Noordzee en pier van IJmuiden
 • Middelste jager (Stercorarius pomarinus) zeldzame trekvogel, augustus – december, Noordzee en pier van IJmuiden
 • Noordse pijlstormvogel (Puffinus puffinus) zeer zeldzame trekvogel, augustus – oktober, Noordzee en pier van IJmuiden
 • Noordse stern (Sterna paradisaea) zeldzame broedvogel (750-850 broedparen, rode lijst vogel)
 • Noordse stormvogel (Fulmarus glacialis) zeldzame zeevogel, hele jaat (vooral september) Noordzee en de pier van IJmuiden bij aanlandige wind
 • Oeverpieper (Anthus petrosus) zeldzame wintergast en trekvogel (oktober), kust, pieren en strekdammen (pier van IJmuiden)
 • Papegaaiduiker (Fratercula arctica) zeer zeldzame dwaalgast (oktober – december) kustwateren, havens
 • Parelduiker (Gavia arctica) zeldzame trekvogel en wintergast, Deltagebied van Zeeland, soms plassen of meren
 • Pontische meeuw (Larus cachinnans) zeldzame vogel, aantal neemt wel toe, samen met andere meeuwen in het binnenland
 • Reuzenstern (Hydroprogne caspia) trekvogel, vooral in augustus, Lauwersmeer, wad bij Paesens en Friese IJsselmeerkust (Steile Bank)
 • Roodkeelduiker (Gavia stellata) wintergast (maximaal 10.000) Noordzeekust
 • Rosse franjepoot (Phalaropus fulicarius) zeldzame wintergast, rotsachtige dijken en pieren en in havens
 • Stormmeeuw (Larus canus) broedvogel (3500-4000 broedparen) en wintergast, open grasland, strand en soms in de stad
 • Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus) zeldzame trekvogel in de herfst, aan de kust bij stormachtige, aanlandige wind
 • Vaal stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa) zeldzame trekvogel in de herfst, aan de kust bij stormachtige, aanlandige wind
 • Vale pijlstomvogel (Puffinus mauretanicus) zeer zelfzame trekvogel in de nazomer en herfst, aan de kust bij stormachtige, aanlandige wind
 • Vorkstaartmeeuw (Xema sabini) zeldzame trekvogel (jonge vogels) in de herfst, aan de kust bij stormachtige, aanlandige wind
 • Zeekoet (Uria aalge) zeldzame trek vogel (vooral in november en december) aan de kust bij stormachtige, aanlandige wind
 • Zilvermeeuw (Larus argentatus) broedvogel (42.000-46.000 broedparen), jaarvogel, strand, duinen, akkers en in de stad
 • Zwarte zeekoet (Cepphus grylle) zeldzame trekvogel (oktober-januari) vooral bij de Waddeneilanden
 • Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus) broedvogel (2350-2500 broedparen) zoetwatermeren in Zeeland, Waterland en Eempolder

Uitgebreide informatie over de zeevogels in Nederland

Alk
 • Wetenschappelijk: Alca torda
 • Engelse naam: razorbill
 • Voorkomen: vrij zeldzame trekvogel in het najaar, geen broedvogel
 • Waar te zien: zeepieren en zeehavens

Drieteenmeeuw
 • Wetenschappelijk: Rissa tridactyla
 • Engelse naam: Black-legged kittiwake
 • Voorkomen: zeevogel, 50-150 broedparen in Nederland (rode lijst)
 • Waar te zien: met harde westenwind en na storm te zien vanaf de pier van IJmuiden

Dwergstern
 • Wetenschappelijk: Sternula albifrons
 • Engelse naam: Little tern
 • Voorkomen: broedvogel, 850-925 broedparen in Nederland (rode lijst)
 • Waar te zien: op het wad bij De Cocksdorp (Texel)

GeelpootmeeuwGeelpootmeeuw
 • Wetenschappelijk: Larus michahellis
 • Engelse naam: Yellow-legged gull
 • Voorkomen: zeldzame zomervogel die steeds vaker waargenomen wordt
 • Waar te zien: havens en langs de grote rivieren op strekdammen en bakens samen met andere soorten meeuwen

Grauwe pijlstormvogel
 • Wetenschappelijk: Ardenna grisea
 • Engelse naam: Sooty shearwater
 • Voorkomen: echte zeevogel, broedvogel van het zuidelijk halfrond
 • Waar te zien: zeepier in de herfst met sterke aanlandige wind

Grote burgemeester
 • Wetenschappelijk: Larus hyperboreus
 • Engelse naam: Glaucous gull
 • Voorkomen: wintergast in zeer klein aantal, blijft vaak wel langer op een plek
 • Waar te zien: havens (vaak bij visafaval), stranden

Grote jagerGrote jager
 • Wetenschappelijk: Stercorarius skua
 • Engelse naam: Great skua
 • Voorkomen: september tot half november
 • Waar te zien: zeepier en aan de kust in de herfst met sterke aanlandige wind

Bijpassende tips en informatie


Informatie foto’s
Bovenzijde pagina: Alk (Ray Hennesy, Unsplash)
Geelpootmeeuw: Jörg Hempel
Grote jager: Otter

Gerelateerde berichten