UIT bij Volleybal - Wanneer is een bal UIT bij volleybal

UIT bij Volleybal. Wanneer is een bal officieel uit bij volleybal? Hoe zijn de regels bij het IN en UIT geven bij de lijnen van het volleybalveld en tijdens andere spelmomenten tijdens het volleyballen?

Wanneer is een bal uit bij volleybal?

Het begrip ‘UIT’ (OUT) is iets wat je heel vaak hoort uit de mond van volleyballers tijdens een wedstrijd. Hier wordt bedoeld dat de bal is UIT als deze buiten het volleybalveld, inclusief de lijnen die het speelveld begrenzen, de grond raakt. Als de bal ook maar een minimeter de buitenlijn raakt dan is deze in. Omdat dit vaak moeilijk exact waar te nemen is, levert dit regelmatig discussie op. Uiteindelijk is de beslissing van de eerste of tweede scheidsrechter hier in leidend. Ook is er sprake van UIT als de bal het plafond, muur, de spandraden van het net, de antennes, scheidsrechtersstoel of enig ander object buiten het speelveld of een persoon raakt die niet aan het spel deelneemt. Als dit het geval is dan krijgt het volleybalteam waarbij de bal niet uit wordt gegeven een punt.

UIT bij zaalvolleybal officiële NEVOBO spelregels

De officiële NEVOBO spelregels omschrijven het begrip uit als volgt in regel acht van de volleybal spelregels.

De bal is UIT als:

  • het deel van de bal dat de grond raakt, geheel buiten de grenslijnen ligt,
  • de bal een voorwerp buiten het speelveld, het plafond of een persoon die niet aan het spel deelneemt, raakt,
  • de bal een antenne, spandraden, paal of het net buiten de zijbanden raakt,
  • de bal het verticale vlak van het net geheel of zelfs gedeeltelijk buiten de passeerruimte passeert;
  • de bal volledig het net door het vlak onder het net passeert.

Bijzondere situaties in de sporthal

Er zijn zalen waar de verlichtingsarmaturen op enige afstand onder het plafond hangen. Wanneer in een dergelijke situatie de bal over die armaturen en uit het zicht van de scheidsrechter verdwijnt, moet de scheidsrechter affluiten en dubbelfout geven. Hij of zij kan dan niet meer beoordelen of het plafond of een ander obstakel is geraakt. Als één van de officials ziet dat een obstakel geraakt wordt, dan moet meteen afgefloten worden en wordt het bijbehorende “uit” teken geven met de armen of het teken met de vlag.

Hoe geeft de scheidsrechter en de lijnrechter UIT aan?

Om het begrip UIT aan te geven bij het volleybal gebruikt de scheidsrechter beide handen. De scheidsrechter steekt deze gelijktijdig en naast elkaar op tot ongeveer schouderhoogte en met de handpalmen richting het lichaam gedraaid. Een lijnrechter geeft aan of de bal UIT is door de vlag omhoogte te steken. Is de bal in dan moet deze naar beneden in de richting van het speelveld houden worden.

Bijpassende Tips en Informatie

Gerelateerde berichten