Zwanen soorten

Zwanen soorten informatie over zwanensoorten. Welke soorten zwanen zijn er? Welke zwanensoorten kun je in Nederland waarnemen? Waar komen de verschillende soorten zwanen voor?

Zwanen soorten informatie

De zwaan spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. De zwaan is een symbool van de liefde, mede ingegeven voor dat de meeste zwanen hun hele leven als stel bij elkaar blijven en bovendien laten ze tijdens een paringsritueel vaak een hart zien als ze tegenover elkaar zwemmen. Bovendien gebruikt luchtvaartmaatschappij KLM de zwaan vaak in haar reclame uitingen. Als je dan ook nog in ogenschouw neemt dat de soort en zeker de knobbelzwaan de grootste watervogel van Nederland en België is en een inposant uiterlijk heeft.

Op deze pagina is informatie te vinden over alle zwanensoorten ter wereld. Naast de Nederlandse naam is bovendien de wetenschappelijke Latijnse naam opgenomen. Daarnaast zijn gegevens opgenomen over het gebied waar de verschillende soorten zwanenvoorkomen.

Welke zwanen kun je in Nederland waarnemen?

  • Knobbelzwaan broedvogel en standvogel
  • Kleine zwaan (wintergast)
  • Wilde zwaan (wintergast)

Boeken over de zwaan

Tom Eggenhuizen De knobbelzwaanTom Eggenhuizen (Nederland) – De knobbelzwaan
Vogelserie deel 22
vogelboek
Waardering redactie∗∗∗∗ (uitstekend)
Het is een geslaagde en zeer informatieve monografie van een imposante en bijzondere vogel die alle aandacht verdient, zeker nu ook veel knobbelzwanen ten onder dreigen te gaan aan de vogelgriep…lees verder >

Overzicht van zwanensoorten

Hieronder is het overzicht van de verschillende soorten vogels te vinden die behoren tot de familie van Anserinae (Zwanen en ganzen) en als ondersoort Cygnini. ondersoorten Cygnus en Coscoroba. Onderstaand overzicht axonomisch ingedeeld op geslacht en daarna de naam van de soort met eventuele ondersoorten. Bovendien is aangegeven wat de status is van de soort, bedreigd, kwetsbaar of niet.

Geslacht Cygnus (Zwanen)

In het overzicht zijn allereerste de zwanensoorten opgenomen die je in Nederland jaarlijks kunt waarnemen, de knobbelzwaan is de enige broed- en en standvogel, de kleine zwaan en de wilde zwaan zijn wintergasten. Daarnaast is er aandacht voor de andere soorten die hier normaal gesproken niet voorkomen.

Kleine zwaan

Wetenschappelijke naam: Cygnus bewickii
status: niet bedreigd
broedgebied: toendra’s van Eurazië vanaf het schiereiland Kola tot de monding van de rivier de Kolyma in Oost-Siberië.
wintergebied: Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en Ierland
voeding: gras, toendramossen en waterplanten
lengte: circa 120 cm.
spanwijdte: circa 180 cm.

De kleine zwaan kun je in Nederland zien als wintergast en is de kleinste soort die je hier regelmatig kunt zien. In het buitenland wordt de kleine zwaan trouwens gezien als een ondersoort van de fluitzwaan.


Knobbelzwaan

wetenschappelijke naam: Cygnus olor
status: niet bedreigd
voorkomen: Europa waaronder Nederland en België, en Centraal Azië.
voeding: waterplanten
lengte: 140 – 160 cm.
spanwijdte: circa 240 cm.

De knobbelzwaan is de bekendste zwaan van Nederland die vrijwel overal waar water is voorkomt, op sloten, plassen en meren. Het is een broedvogel en standvogel in Nederland en België.


Wilde zwaan

wetenschappelijke naam: Cygnus cynus
status: niet bedreigd
voorkomen: Europa waaronder Nederland en België, en Noord-Scandinavië en Siberië
voeding:
lengte: 140 – 165 cm.
spanwijdte: 205 – 275 cm.

De wilde zwaan is wintergast in Nederland en broedt in Noord-Scandinavië en Siberië.


Fluitzwaan

wetenschappelijke naam: Cygnus columbianus
Engelse naam: Tundra swan, Bewicks’s swan, Wistling swan
status: niet bedreigd
broedgebied: noordelijke toendra van Nunavut, Yukon en Alaska
wintergebied: Pacifische en de Atlantische kust van de Verenigde Staten
voeding: gras, toendramossen en waterplanten
lengte: circa 120 cm.
spanwijdte: circa 180 cm.

De fluitzwaan broedt in het uiterste noorden van Noord-Amerika en overwintert aan de Pacifische en de Atlantische kust van de Verenigde Staten. In Nederland is de soort nog nooit officieel waargenomen. De naam verwijst naar het fluitende geluid dat de vleugels veroorzaken als de vogels vliegen.


Trompetzwaan

wetenschappelijke naam: Cygnus buccinator
Engelse naam: Trumpeter swan
status: niet bedreigd
broedgebied: noordwesten van Noord-Amerika, veel in Alaska
wintergebied: zuidelijke deel van het broedgebied en midwesten van de Verenigde Staten
voeding: gras, graan en waterplanten
lengte: 138 – 165 cm
spanwijdte: 185 – 304 cm.


Zwarte zwaan

wetenschappelijke naam: Cygnus atratus
Engelse naam: Black swan
status: niet bedreigd
broedgebied: Australië (met uitzondering van het midden), Tasmanië en Nieuw-Zeeland
wintergebied: standvogel maar kan wel van het ene naar het andere gebied trekken
voeding: grassen en waterplanten
lengte: 110 – 140 cm.
spanwijdte: 160 – 200 cm.

De zwarte zwaan komt oorspronkelijk voor in Australie, Tasmanie en Nieuw-Zeeland. Door import is er ook een aanzienlijke populatie van verwilderde zwarte zwanen in Japan ontstaan. En ook in andere landen waaronder Nederland kunnen verwilderde zwarte zwanen goed overleven.


Zwarthalszwaan

wetenschappelijke naam: Cygnus melancoryphus
Engelse naam: Black-necked swan
Spaanse naam: Cisne cuello negro
status: niet bedreigd
broedgebied: zuidelijk deel van Zuid-Amerika en de Falklandeilanden
wintergebied: midden van Argentinië en Chili
voeding: waterplanten
lengte: 100 – 124 cm.
spanwijdte: 135 – 175 cm.

De zwarthalszwaan is een broedvogel van het uiterste zuiden van Zuid-Amerika, met name in Vuurland en op de Falklandeilanden. Bijzonder is dat de oudervogels de jongen op de rug meevoeren zoals de fuut ook doet.


Geslacht Coscorba

Er is maar één zwaan die tot dit geslacht wordt gerekend, de coscorobazwaan.

Coscorobazwaan

wetenschappelijke naam: Coscoroba coscoroba
Engelse naam: Coscoroba swan
Spaanse naam: Corcoroba
status: niet bedreigd
broedgebied: zuidelijk Zuid-Amerika en in beperkte mate de Falklandeilanden
wintergebied:
voeding: waterplanten, kleine vissen en waterdieren
lengte: 90 – 115 cm.
spanwijdte: circa 155 cm.


advertentie

Bijpassende informatie


Informatie foto’s:
Foto bovenzijde: S. Bosschard (Unsplash)

Gerelateerde berichten