Wat is lifestyle

Wat is lifestyle? Waar komt het begrip vandaan? Welke betekenissen kun je aan het begrip lifstyle geven en op welke wijze wordt het toegepast? Hoe gaan mensen met het begrip om en hoe kun je het zelf definiëren en ermee omgaan?

Wat is lifestyle?

Het begrip lifestyle wordt tegenwoordig alom gebruikt en toegepast. Er wordt mee bedoeld de wijze van leven van een mens, of beter gezegd een individu in relatie tot de omgeving, medemensen en de wereld. Je kunt dus gerust zeggen dat lifestyle een begrip is dat je op zeer verschillende manieren kunt gebruiken en toepassen. Belangrijk om je te realiseren is dat het een zee veel toegepast begrip is in de marketing en reclame. Opvallende genoeg is we meestal een positief gevoel aan verbonden waar vaak woorden als origineel, eigen, uniek, bijzonder, onderscheidend, kleurrijk en creatief aan verbonden zijn. Maar je kunt zo nog veel meer worden opnoemen die hieraan gerelateerd zijn. Niet voor niets is lifestyle vaak gekoppeld aan het bijvoeglijk naamwoord eigen. Er is veel aandacht voor het onderwerp en dat is een van de redenen dat er veel lifestyleboeken verschijnen.

Levensstijl en levenswijze

Alhoewel zeker in de marketing en reclame minder gebruikt dekken de Nederlandse woorden levensstijl en levenswijze prima de lading en betekenis die het Engelse begrip heeft. Daarnaast heeft het begrip levenskunst dat in het afgelopen decennium nog als in zwang is gekomen veel raakvlakken en overlapt het in zekere zin ook.


Bijpassende informatie

Afbeelding bovenzijde: D. Nevozhai (Unsplash)

Gerelateerde berichten