Nederlandse kikkers en padden soorten

Welke Nederlandse kikkers en padden soorten zijn er? Hoe zien de verschillende kikkers en padden eruit? Waar komen de kikker- en paddensoorten voor? Wat zijn de afmetingen en andere gegevens van kikkers en padden in Nederland? Waar planten de amfibieën voor voort? Welke andere bijzonderheden zijn er van elke soort kikker of pad bekend?

Veldgids amfibieën en reptielenVeldgids amfibieën en reptielen

150 soorten in West en Centraal Europa
auteurs: Ton Stumpel, Henk Strijbosch
uitgever: KNNV Uitgeverij
omvang 352 pagina’s
uitgave: gebonden boek
Deze geheel herziene uitgave beschrijft 150 soorten amfibieën en reptielen van West- en Centraal Europa. Aan de hand van kleurenfoto’s, duidelijke beschrijvingen en geïllustreerde determinatiesleutels zijn de Europese kikkers, padden, salamanders, schildpadden, slangen en hagedissen gemakkelijk te herkennen…lees verder >


Nederlandse kikkers en padden soorten

In het totaal komen in Nederland elf verschillende soorten kikkers en padden voor. Ze vallen als soort onder de groep amfibieën waartoe ook de salamanders en de wormsalamanders behoren.

Overzicht van de Nederlandse kikkers en padden

De indeling van het overzicht is alfabetisch op naam van elke soort. Er is aandacht voor het uiterlijk en afmetingen van elke soort. Daarnaast zijn gegevens opgenomen over de plaatsen waar je de meeste kans maakt om ze te zien en hoe zeldzaam ze zijn in Nederland. Links op de pagina verwijzen naar meer informatie. De indeling is alfabetisch op de Nederlandse naam.

Boomkikker

Latijnse naam: Hyla arborea
familie: Hylidae (boomkikkers)
afmeting: 4 tot 5 centimeter
voorkomen: Gelderland (Achterhoek), Limburg, Noord-Brabant, Overijssel (Twente), Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen)
status in Nederland: zeldzaam
IUCN-status: niet bedreigd

Bruine kikker / Gewone kikker

Latijnse naam: Rana temporaria
familie: Ranidae (echte kikkers)
afmeting: 7 tot  11 centimeter (vrouwtjes worden meestal groter dan mannetjes)
voorkomen: algemeen
status in Nederland: niet bedreigd
IUCN-status: niet bedreigd

Geelbuikvuurpad

Latijnse naam: Bombina variegata
familie: Bombinatoridae (vuurbuikpadden)
afmeting: 3,5 tot maximaal 5,5 centimeter
voorkomen: algemeen
status in Nederland: zeer zeldzaam en ernstig bedreigd
IUCN-status: niet bedreigd

Gewone pad / Bruine pad

Latijnse naam: Bufo bufo
familie: Bufonidae (echte padden)
afmeting: 6 tot 13 centimeter (vrouwtjes worden veel groter dan mannetjes)
voorkomen: algemeen, behalve op de Waddeneilanden m.u.v. Terschelling
status in Nederland: niet bedreigd
IUCN-status: niet bedreigd

Heikikker

Latijnse naam: Rana arvalis
familie: Ranidae (echte kikkers)
afmeting: 5,5 tot 7 centimeter
voorkomen: in een groot gedeelte van Nederland, maar niet algemeen
status in Nederland: kwetsbaar
IUCN-status: niet bedreigd

Knoflookpad

Latijnse naam: Pelobates fuscus
familie: Pelobatidae (knoflookpadden)
afmeting: 4,5 tot 6.5 centimeter (vrouwtjes worden veel groter dan mannetjes)
voorkomen: oostelijk gelegen, hogere gronden in de rivier- en beekdalen in Nederland
status in Nederland: vrij zeldzaam
IUCN-status: niet bedreigd

Meerkikker / Grote groene kikker

Latijnse naam: Pelophylax ridibundus
familie: Pelophylax (groene kikkers)
afmeting: 10 tot 18 centimeter (vrouwtjes worden veel groter dan mannetjes)
voorkomen: het westen en uiterste noorden van Nederland
status in Nederland: plaatselijk vrij algemeen
IUCN-status: niet bedreigd

Middelste groene kikker / Bastaardkikker

Latijnse naam: Pelophylax kl. esculentus
familie: Pelophylax (groene kikkers)
afmeting: 11 tot 12 centimeter
voorkomen: algemeen m.u.v. plaatsen waar de poelkikker voorkomt
status in Nederland: niet bedreigd
IUCN-status: niet bedreigd

Poelkikker / Kleine groene kikker

Latijnse naam: Pelophylax lessonae
familie: Ranidae (echte kikkers)
afmeting: 5 tot 7 centimeter (vrouwtjes worden groter dan mannetjes)
voorkomen: zandgronden en hoogveengebieden, vooral in het oosten van Nederland
status in Nederland: vrij algemeen in het oosten van Nederland
IUCN-status: niet bedreigd

Rugstreeppad

Latijnse naam: Epidalea calamita
familie: Bufonidae (echte padden)
afmeting: 5 tot 8 centimeter (vrouwtjes worden groter dan mannetjes)
voorkomen: open gebieden, liefst zandgrond
status in Nederland: bedreigd, op de rode lijst
IUCN-status: niet bedreigd

Vroedmeesterpad

Latijnse naam: Alytes obstetricans
familie: Alytidae (vroedmeesterpadachtigen )
afmeting: tot 5 centimeter centimeter
voorkomen: Limburgse mergelgroeven, uitgezet in Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rheebruggen in Drenthe
status in Nederland: bedreigd, op de rode lijst
IUCN-status: niet bedreigd


advertentie

Bijpassende informatie

Afbeelding bovenzijde: V. van Zalinge (Unsplash)

Gerelateerde berichten